تازه‌ها

طراحی مدل کسب و کار هنرهای نمایشی سنتی در صنعت گردشگری

طراحی مدل کسب و کار هنرهای نمایشی سنتی در صنعت گردشگری

مجید سرنی زاده ، مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر بندرعباس، سرپرست گروه تئاتر کارگاه بندرعباس

چکیده:

هنرهای نمایشی سنتی همواره به عنوان یکی از میراث فرهنگی مورد توجه در حوزه صنعت گردشگری و صنایع فرهنگی مطرح بوده است . اجرا ی نمایش فعالیتی موقتی و ناپایدار است ، بدین معنا که در زمان خاصی عرضه شده و با اتمام اجرا ،خدمات همراه آن نیز پایان می پذیرد. روند رو به رشد هزینه های تولید در هنرهای نمایشی سبب می شود این هنر بسیار گران باشد و لذا علاوه بر اینکه مخاطبان محدودتری امکان استفاده از این خدمات را خواهند داشت، میزان تولید آثار نمایشی نیز کاهش می یابد. از سوی دیگر ضرورت وجود هنرهای نمایشی به عنوان یک کالای فرهنگی و هنری بر هیچ جامعه ای پوشیده نیست و چالش هزینه تولید باعث می شود همه دولتها بدلیل ظرفیت بالای این هنر در تحقق بسیاری از اهداف فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در این حوزه هزینه کنند. یکی از راههای توسعه این حوزه در کشور ما و نیز هدایت صحیح یارانه های دولتی آن، تعریف این حوزه به عنوان یک کسب و کار هنری است. و این تغییر زمانی بصورت سیستماتیک محقق می شود که مدل کسب و کار متناسب برای این حوزه تعریف گردد. مدل در واقع همان منطق سیستم کسب و کار است که جهت ایجاد ارزش در پشت فرآیندهای واقعی عملکرد قرار می گیرد و در ساده ترین تعریف ، تركيبی از سه عنصر ” ارزش، درآمد و پشتيبانی ” برای كسب وكار است. در این مقاله پژوهشگر از طریق مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه با متخصصین و تطبیق عناصر بوم مدل کسب و کار اوستروالدر  با این حوزه ، چارچوب مدل کسب و کار هنرهای نمایشی در صنعت گردشگری را پیشنهاد نموده است.

این‌ها و بیشتر از این را در شماره نخست فصل‌نامه«اندیشه هنر» بخوانید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا