Tag Archives: مقاله

بررسی شیوه ی قصه پردازی در طومارهای نقالی اصفهان با نگاهی به مرشد عباس زریری

بررسی شیوه ی قصه پردازی در طومارهای نقالی اصفهان با نگاهی به مرشد عباس زریری دکترمجید کیمیایی پور مربی،موسسه آموزش عالی سپهر،اصفهان،ایران مقدمه قبل از دوره ی صفویه ، در اصفهان و مناطق تابعه شاهد نقل حماسی بوده ایم و با ظهور صفویه نقل مذهبی وارد می شود و در …

Read More »

اقتصاد و فرهنگ

اقتصاد و فرهنگ دکتر میثم شکری‌ساز دکترای حرفه‌ای کسب و کار(DBA) مدرس دانشگاه مقدمه تــا چند دهه قبل عقيــده اكثر صاحبنظران بــر اين بود كه توســعه مفهومي اقتصادی دارد. به عبارت ديگر توسعه فقط جنبه اقتصادی داشت و كشورها در جهت دستيابي به توسعه، به تقويت اقتصاد خويش ميپرداختند. اما …

Read More »

نقش اقتصاد در شکوفایی هنر در عصر تیموریان

نقش اقتصاد در شکوفایی هنر در عصر تیموریان ۱-دکتر داریوش موگویی ۲-دکتر علی‌رضا محمدی میلاسی ۱-گروه تاریخ، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد ایران ۲-عضو هیأت علمی و مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان تشکیل امپراطوری تیموریان در ایران، عراق،گرجستان، ارمنستان، هندوستان، دشت قبچاق، شام، ممالک عثمانی و قسمتی …

Read More »

طراحی مدل کسب و کار هنرهای نمایشی سنتی در صنعت گردشگری

طراحی مدل کسب و کار هنرهای نمایشی سنتی در صنعت گردشگری مجید سرنی زاده ، مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر بندرعباس، سرپرست گروه تئاتر کارگاه بندرعباس چکیده: هنرهای نمایشی سنتی همواره به عنوان یکی از میراث فرهنگی مورد توجه در حوزه صنعت گردشگری و صنایع فرهنگی مطرح …

Read More »

بررسی رابطه بین مدیریت شهری و فرهنگ شهری

بررسی رابطه بین مدیریت شهری و فرهنگ شهری محمد رضاپور اقدم* *دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی تهران    مقدمه شهر به عنوان يك منبع توسعه مطرح است و جايگاه مديريت شهري در روند توسعه شهر و بهبود سكونتگاه هاي شهري نقش بسيارمهم و تعيين كننده …

Read More »

طراحی چیست؟

طراحی چیست؟ میثاق ناطقی طراح صنعتی طراحی چیست؟طراحی کجاست؟طراحی همه جا هست کافیست تنها چشمان خود را باز کنیم تمام جهان هستی طراحی شده است چه آفرینش الهی چه ساخت ذهن انسان اما طراحی مدرن معروف به دیزاین حدود ۶۰۰ سال پیش متولد شد البته خود تولد دیزاین مورد بحث …

Read More »

بررسی آیین های نمایشی و فرهنگ عامه مردم قرن ششم ه. ق ایران بر اساس اشعار خاقانی

بررسی آیین های نمایشی و فرهنگ عامه مردم قرن ششم ه. ق ایران بر اساس اشعار خاقانی ۱-دکتر مجید کیمیایی پور ۲ -پروفسور سید احمد حسینی کازرونی ۱-مربی،موسسه آموزش عالی سپهر،اصفهان،ایران ۲-استاد،دانشکده تحصیالت تکمیلی،گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر،ایران چکیده در این مقاله به شرح آیین های نمایشی …

Read More »