هنرهای نمایشی سنتی،مجید سرنی زاده،اندیشه هنر

طراحی مدل کسب و کار هنرهای نمایشی سنتی در صنعت گردشگری
تازه‌ها

طراحی مدل کسب و کار هنرهای نمایشی سنتی در صنعت گردشگری

طراحی مدل کسب و کار هنرهای نمایشی سنتی در صنعت گردشگری مجید سرنی زاده ، مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی…
دکمه بازگشت به بالا