مدیریت شهری

بررسی رابطه بین مدیریت شهری و فرهنگ شهری
تازه‌ها

بررسی رابطه بین مدیریت شهری و فرهنگ شهری

بررسی رابطه بین مدیریت شهری و فرهنگ شهری محمد رضاپور اقدم* *دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه شهید…
دکمه بازگشت به بالا