فرهنگ

نقش اقتصاد در شکوفایی هنر در عصر تیموریان
تازه‌ها

نقش اقتصاد در شکوفایی هنر در عصر تیموریان

نقش اقتصاد در شکوفایی هنر در عصر تیموریان ۱-دکتر داریوش موگویی ۲-دکتر علی‌رضا محمدی میلاسی ۱-گروه تاریخ، واحد نجف‌آباد، دانشگاه…
دکمه بازگشت به بالا