اقتصاد فرهنگ

اقتصاد و فرهنگ
تازه‌ها

اقتصاد و فرهنگ

اقتصاد و فرهنگ دکتر میثم شکری‌ساز دکترای حرفه‌ای کسب و کار(DBA) مدرس دانشگاه مقدمه تــا چند دهه قبل عقيــده اكثر…
دکمه بازگشت به بالا