درباره ما

فصل‌نامه فرهنگی‌هنری «اندیشه هنر» در تابستان نود و پنج با هدف اعتلای تولید محتوای علمی در راستای «فرهنگ و هنر» ایران اسلامی به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سیدمجید میرپویا و سردبیری مهدی محسنی‌نیا در اصفهان آغاز به کار نمود.

%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%b5%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-001